ความจริงเกี่ยวกับสมาธิสั้น

ความจริงเกี่ยวกับสมาธิสั้น

ความจริงเกี่ยวกับ “สมาธิสั้น” ในปี ค.ศ. 2007 พบว่าประเทศจีนมีเด็กสมาธิสั้นเกือบ 20 ล้านคน ในทางเดียวกันที่ทางสหรัฐและยุโรป ก็มีเด็กที่ป่วยโรคสมาธิสั้นที่สูงกว่า จนดูเป็นโรคที่พ่อแม่กังวล กลัวว่าลูกตัวเองจะเป็นโรคยอดฮิตนี้กับเค้าด้วย

Read Me