5 กลยุทธ์ทำให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม

การทำให้ผู้ฟังมีส่วนร่วม มีความสำคัญอย่างไร? หลายท่านอาจคิดว่าการนำเสนอ เป็นเพียงการที่คุณออกมาให้ข้อมูล แล้วพูดตามเนื้อหาที่เตรียมมาจนจบ… ขอบอกว่าคุณเข้าใจผิดแล้วค่ะ เพราะการนำเสนอทางเดียว โดยให้ผู้พูด ทำหน้าที่พูดคนเดียว ผู้ฟัง ก็ได้ฟังอย่างเดียว เป็นไปได้มากที่ผู้ฟังจะหลุดจากสิ่งที่เราพูดไปสู่เรื่องอื่นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฟังเรื่องที่พวกเขาไม่ได้สนใจโดยตรง!

Read Me