แค่ใช้คำให้ฉลาด ก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100

แค่ใช้คำให้ฉลาด ก็เพิ่มโอกาสจาก 0 เป็น 100 โอกาส!!! อาจเป็นความคาดหวังของคนหลายๆคน ที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงในชีวิต และคาดหวังว่านี่คือจังหวะที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ โดยที่เราเองไม่ได้ปรับตัวเองเพื่อเพิ่มโอกาสที่มากขึ้นเลย สำหรับหนังสือเล่มนี้ เป็นบอกกล่าวให้คิดถึงการสร้างโอกาสได้ด้วยตัวเอง จากการใช้คำเรียกได้ว่าระหว่างอ่าน ผู้อ่านจะได้อ่านไป คิดไป และ ถ้าใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้ จะรู้ในทันทีว่า จริงๆแล้วโอกาส คุณก็สร้างขึ้นเองได้เพียงเปลี่ยนการใช้คำพูดให้พูดอย่างถูกวิธี

Read Me