เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

เมื่อคุณต้องเป็นผู้ฟังในงานบรรยายงานหนึ่ง จริงหรือไม่ที่…. คุณจะพยายามหาเหตุผลต่างๆนานาว่า ควรฟังคนๆนั้นเพราะอะไร จะคุ้มค่ากับเวลาที่คุณให้กับเค้าหรือไม่ แล้วคุณจะเชื่อเค้าดีหรือไม่ ? สิ่งเหล่านี้ผู้ฟังจะคิดทบไปทบมาเริ่มตั้งแต่ผู้พูดยังไม่ได้เริ่มพูดเลยแม้แต่คนเดียว

Read Me