9 เคล็ดลับการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

พิธีกร (Master Of Ceremony) หรือ MC   หมายถึง ผู้ดำเนินรายการในการจัดประชุมสัมมนาหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ด้วยความเรียบร้อย สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกบทบาทที่ถ้ามองเร็วๆ หลายคนจะคิดว่าบทบาทนี้อาจจะดู ไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมากเท่ากับการเป็นวิทยากร

Read Me