เคล็ดลับการนำเสนออย่างประทับใจ

การนำเสนอที่สร้างความประทับใจ หลายท่านคงจะคิดไปถึงการเตรียมเนื้อหาการนำเสนอที่ดี การมีบุคลิกภาพที่ดี ก็น่าจะสร้างความประทับใจได้แล้ว แต่จริงๆแล้วยังมีอีกหลายปัจจัยที่ต้องระมัดระวัง หรือควรศึกษาข้อมูลล่วงหน้า ไม่ว่าจะเป็น ลักษณะของกลุ่มผู้ฟัง จำนวนคนฟัง รูปแบบสถานที่ ความพร้อมของอุปกรณ์สำหรับใช้นำเสนอ ระยะเวลานำเสนอ วัตถุประสงค์หลักของการนำเสนอ ซึ่งปัจจัยต่างๆเหล่านี้ ส่งผลต่อรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมกับคนฟัง ความยากง่ายของเนื้อหาที่เข้าถึงกลุ่มผู้ฟัง การยกตัวอย่าง การบริหารเวลา

ขอยกตัวอย่างการนำเสนอที่ไม่มีการศึกษาข้อมูลให้ดีก่อน เช่น ถ้าต้องไปนำเสนอให้กับผู้บริหารและพนักงานบริษัทที่ผลิตปลากระป๋องแห่งหนึ่ง แต่นำเสนอว่า “เพื่อสุขภาพที่ดี เราควรเลิกรับประทานปลากระป๋อง” อย่างนี้นอกจากจะไม่ประทับใจแล้ว อาจโกรธเคืองเราอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีเคล็ดลับที่จะช่วยให้การนำเสนอสร้างความประทับใจได้มากยิ่งขึ้น ดังนี้

presentation-skills-coaching

1. การใช้ภาพในการนำเสนอ แทนการใช้ content รายละเอียดตัวหนังสือ

การใช้รูปภาพในการทำสไลด์ แทนการใช้ตัวหนังสือ จะเป็นการสร้างควรน่าสนใจให้กับผู้ฟัง โดยเลือกรูปภาพที่สื่อตรงกับใจความที่ต้องการ เรียกว่าแค่เห็นรูปก็เข้าใจทันที และยังช่วยสร้างภาพลักษณ์การเป็นมืออาชีพของผู้นำเสนอได้มากยิ่งขึ้น เพราะไม่ได้เป็นการพูดหรืออ่านตามรายละเอียดในสไลด์

2. ยึดหลักการนำเสนอ “ต้นตื่นเต้น กลางกลมกลืน จบจับใจ”

สิ่งแรกที่ผู้นำเสนอควรทำ เมื่อเริ่มต้นบรรยาย คือการสร้างความประทับใจกับผู้ฟังภายใน 10 นาทีแรกให้ได้ การนำเสนอช่วงต้นที่ตื่นเต้น น่าติดตาม แจ้งให้ทราบถึงประโยชน์ที่ผู้ฟังจะได้รับ จึงเป็นสิ่งที่ควรทำ ในระหว่างบรรยาย ควรนำเสนอด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย เรียงลำดับเนื้อหาให้เหมาะสม ส่วนตอนจบควรลงท้ายด้วยการขอบคุณผู้ฟัง รวมทั้งคำพูดลงท้ายที่สร้างความประทับใจ สร้างความจดจำที่ดี

3. ซ้อม

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการนำเสนอ โดยการบรรยายออกมาจริงๆอย่างน้อย 4 ครั้ง ซึ่งอาจเป็นต่อหน้าผู้ฟังที่ไม่เคยรู้จัก ครอบครัว เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่กับสุนัขสัตว์เลี้ยงแสนรู้ที่บ้าน ดีกว่าไม่มีใครเป็นผู้ฟัง

4. ยกตัวอย่างเรื่องราวประกอบ

การนำเสนอที่แทรกตัวอย่างประกอบ หรือเสริมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่อยอดจากความคิดเห็นของผู้ฟัง จะช่วยสร้างความน่าสนใจ ผู้ฟังจะสามารถคิดตามและเข้าถึงเนื้อหาใจความที่นำเสนอได้ง่ายยิ่งขึ้น รวมทั้งสร้างความน่าจดจำถึงผู้นำเสนออีกด้วย

5. การร้อยเรียงเนื้อหาได้อย่างถูกต้อง

การทราบเนื้อหาในสไลด์ว่าหน้าถัดไปจะพูดถึงอะไร จะทำให้ผู้นำเสนอสามารถร้อยเรียงเนื้อหาได้อย่างมั่นใจ และผู้ฟังสามารถเข้าใจเนื้อหาได้อย่างต่อเนื่อง

6. มีแผนสำรอง

ข้อผิดพลาดของอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ใช้อาจเกิดขึ้นระหว่างการนำเสนอได้ เช่นเครื่องโปรเจคเตอร์เสีย คอมพิวเตอร์ไม่สามารถเปิดไฟล์นำเสนอได้ เป็นต้น ดังนั้นเราจึงควรมีแผนสำรองเช่น พิมพ์เอกสารเนื้อหาในสไลด์อย่างน้อย 1 ชุด หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว ผู้พูดก็จะมีเอกสารสำหรับดูประกอบในระหว่างการนำเสนอได้ และในส่วนของผู้ฟังสามารถนำไปถ่ายเอกสารเพื่อดูเอกสารได้