ภาพการบรรยาย K-expert

การได้แบ่งปันความรู้ เป็นทั้งงาน และเป็นทั้งโอกาส ได้แบ่งปัน ได้ฝึกทักษะการนำเสนอ ได้อะไรมากกว่าที่คิด การนำเสนอเป็นทักษะที่มีมูลค่ามากกว่าที่หลายคนคิด การนำเสนอที่ดี สร้างมูลค่าให้องค์กร ให้ผลิตภัณฑ์ และที่สำคัญ สร้างภาพพจน์ที่ดีแก่ตัวคุณเองได้ด้วย