Content Marketing กับการสร้างแบรนด์

Content Marketing

เรื่อง Content Marketing เป็นการทำการตลาดผ่านการสร้าง Content ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหา วิดีโอ หรือ Infographic เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มเป้าหมาย และกระตุ้นให้เกิดการแชร์ เมื่อ Content มีประโยชน์กับผู้บริโภคไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เช่น ให้ความบันเทิง หรือให้สาระบางอย่าง วัตถุประสงค์ของการทำ Content Marketing หนีไม่พ้นการทำให้เกิดการจดจำตราสินค้า (ฺBrand Awareness) และการสร้างความจงรักภักดีต่อแบรนด์ (ฺBrand Loyalty)

K-ExpertMoney_Vol02-1

เรื่องของ Content Marketing เป็นสิ่งที่นักการตลาดให้ความสนใจมากขึ้นอย่างยิ่ง มีการศึกษาของ Uberflip บริษัทที่รับทำงานด้าน Content Marketing ในสหรัฐอเมริกาที่คาดการณ์ว่าปี 2014 แบรนด์ต่างๆ ในสหรัฐอเมริกาจะใช้ Content Marketing ถึง 92% โดย Content Marketing ในปีนี้จะต้องรองรับโมบายดีไวซ์ รวมทั้งมี Content ที่สอดคล้องกับการค้นหาคำของ Google เพราะคน 97% มักเข้าถึงสินค้าหรือบริการต่างๆ ผ่านการค้นหาข้อมูลใน Google และ 33% มักเลือกคลิกหัวข้อแรกของผลการค้นหา

นอกจากนี้เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ Content Marketing อาจสื่อสารออกมาในรูปแบบของInfographic เพื่อทำให้ผู้บริโภครับทราบข้อมูลได้ง่ายขึ้น และชักจูงให้แชร์ในโซเชียลมีเดียได้ง่ายขึ้น ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการทำ Content Marketing ของ K-Expert ธนาคารกสิกรไทย ที่พัฒนาสื่อ Content Marketing ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น E-Magazine หรือ Infographic เพื่อสร้างการรับรู้ถึงการเป็นธนาคารที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล ภายใต้แบรนด์ K-Expert 

ซึ่งในเคสนี้มีความโดดเด่น ในเรื่องของการดัดแปลงจุดด้อย อย่างเรื่องการปรับสาระการเงินหนักๆที่ลูกค้ามักเมินหน้าหนี ให้ถ่ายทอดในรูปแบบที่เปิดใจให้ลูกค้าอ่านได้ง่ายขึ้น ผ่านการใช้คาแร็กเตอร์ ตัวการ์ตูนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของ K-Expert มาเป็นส่วนสำคัญของการผลิต Content ประกอบกับสาระการเงินที่เข้าใจง่าย เข้าถึงลูกค้าด้วยช่องทางโซเชียลมีเดีย และ Web Site ทำให้ลูกค้าได้รับสาระการเงินที่ตรงตัว และรวดเร็วเหมาะกับเหตุการณ์ ทำให้สร้างกระแสการกดไลท์ กดแชร์ต่อ ก็เกิดขึ้นได้ไม่ยาก

เห็นได้ชัดเลยค่ะว่า ท่ามกลางสื่อ Marketing ที่รุนแรง การทำ Content Marketing จึงมีผลต่อการเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น ด้วยงบประมาณที่ไม่มากนักด้วยค่ะ

K-Expert Tip

 

ที่มา : http://k-expert.askkbank.com/