รวมพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่๙

รวมพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่๙

ของขวัญล้ำค่าแก่คนไทย
คำสอน พระราชดำรัส
ที่จะคงอยู่ตลอดไป
ขอเพียงเราเรียนรู้ ปฏิบัติตาม

โชคดีแค่ไหนได้เกิดบนแผ่นดินไทย
โชคดีแค่ไหนได้เกิดเป็นลูกของพ่อ

-6:46