บทสรุปงาน TEDx Bangkok

 สัมนาระดับโลก ณ กรุงเทพมหานคร
18 ผู้พูดสร้างแรงบันดาลใจ
กระตุ้นต่อมคิดและสมองทุกแง่มุม

น.สพ.ภัทรพล มณีอ่อน – โลกใบนี้ไม่ใช่ของมนุษย์เพียงกลุ่มเดียว ทุกชีวิตเชื่อมโยงกัน
ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์ – “ทุก Startup เป็น SME แต่ทุก SME ไม่ได้เป็น Startup… 
เราสามารถเปลี่ยนไอเดียของเราให้เป็น Startup ได้ 
และวันหนึ่งผมเชื่อว่าเราสามารถพา Startup ไทยให้ไประดับโลกได้ … 
และผมกำลังพยายามทำอยู่”
 
ผศ.ดร.นิรมล กุลศรีสมบัติ – กรุงเทพฯเมืองเดินได้ เราสามารถสร้างได้… 
โดยความเจริญของเมืองนั้นแท้จริงแล้ววัดจากบริการสาธารณะ
ที่สามารถใช้ได้อย่างทั่วถึงและคนในประเทศมีความสุข
 
พิเชษฐ์ กลั่นชื่น – “ผมไม่เคยปฎิเสธวัฒนธรรมและความเชื่อ 
แต่สังคมนี้ต้องการความจริง
 
บรรยง พงษ์พานิช – “ทุนนิยมที่ดีจะทำให้สังคมมีโอกาสเข้าถึง
บริการขั้นพื้นฐาน และการศึกษา การเข้าถึงทรัพยากร 
สุดท้ายอยู่ที่เราจะอยู่และต้องการในทุนนิยมแบบไหน”
 
อริยะ พนมยงค์ – การแชร์ประสบการณ์กับใคร 
ก่อนอื่นต้องเลิกเรียกเขาว่า ‘น้อง’ 
เพราะในบางครั้งคนที่เราเรียกใครว่าน้อง 
เขาอาจจะมีประสบการณ์และการสร้างสรรค์มากกว่าคุณก็เป็นได้
 
กฤษณ์ สงวนปิยะพันธ์ – “การทำตามหัวใจตัวเอง 
ผ่านความตั้งใจและความปราถนาดีต่อสังคมที่ไม่มีที่สิ้นสุด”
 
ชลิดา คุณาลัย – ‘กลิ่น’ คือ สิ่งเป็นปัจเจค 
แต่ละคนไม่จำเป็นต้องดมแล้วได้กลิ่นที่เหมือนกัน 
มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคุณเป็นตัวกำหนดกลิ่น 
เพราะฉะนั้นกลิ่นแต่ละกลิ่นจึงเป็นเหมือนภาพประสบการณ์
และความทรงจำของแต่ละคน
 
ดร.พงศกร สายเพ็ชร์ – การสอนวิทยาศาสตร์กับเด็กต้องใช้สูตร 
“หลอก+เล่น+เดา+ประสบการณ์” 
…วิทยาศาสตร์ไม่ใช่การท่องจำ ปล่อยให้เด็กได้เล่น 
ได้เรียน ผ่านการเรียนรู้โดยตั้งคำถา
 
วรรณสิงห์ ประเสริฐกุล….“What is a good man ?” 
ออกเดินทาง รู้จักผู้คน และเข้าใจผู้คน 
เมื่อนั้นคุณจะค้นพบคำตอบของคำถาม How not to hate ? ….
 
ณัฐรดา เลขะธนชลท์ 
“การทำของเราในวันนี้ เพื่อการสร้างคนดีเพิ่มขึ้นในสังคมต่อๆไป”
 
ศุภกร โนจา – “การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์นั้น
ต้องอาศัยการแก้ไขที่ร่วมมือกันของทุกฝ่าย 
คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน … 
เวลานี้ถึงเวลาที่เราต้องร่วมมือกัน อย่าปล่อยให้ลูกหลานไทยถูกรังแก”
 
มหิศร ว่องผาติ …การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์อาจต้องลงทุนเยอะ 
แต่ผลกำไรกับจากการลงทุนครั้งนี้มันคุ้มค่า 
ดั่งเช่นในกรณีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ของญี่ปุ่น
ที่ใช้หุ่นยนต์ในการเข้าไปสำรวจ … 
การลงทุนของเราเพื่อทำให้คนในอนาคตของเราอยู่ดีขึ้น –
 
พล หุยประเสริฐ – “การออกแบบ เป็นมูลค่าทางความคิดที่ยิ่งใหญ่” 
เราสามารถออกแบบและดีไซน์ได้ทุกสิ่ง 
ทุกภูมิภาคของประเทศควรมีนักออกแบบ 
นักออกแบบพันธุ์ข้าว นักออกแบบงานแต่ง … 
และทุกคนสามารถเป็นนักออกแบบได้
 
ไชยฤทธิ์ อิ่มเจริญ “ทางออกของการแก้ปัญหา
คือการรับฟัง
ฟังเพื่อที่จะเข้าใจ ไม่ใช่ฟังที่จะพูดต่อ”
 
ศ.ดร.พิมพ์ใจ ใจเย็น 
กล่าวว่าคนเรามีศักยภาพซ้อนเร้นที่อยู่ภายในตัวเองอยู่เสมอ 
จุดเริ่มต้นคือการตั้งคำถามกับตัวเองว่า
ฉันอยากจะไปอยู่ ณ จุดไหน แล้วค้นคว้าเส้นทางที่จะไป 
และพาตัวเองไปให้ถึงในจุดที่ตัวเองต้องการ
 
ภูรินทร์ พานิชพันธ์ เริ่มแล้วกับการให้ไอเดียกับเด็กยุคใหม่ 
เกี่ยวกับประสบการณ์ในการทำสิ่งที่ตัวเองรักและจิตใจตัวเองต้องการ
 
ดร.นิศรา การุณอุทัยศิริ 
การแชร์ประสบการณ์และแนวคิดของนักวิทยาศาสตร์ 
และการไม่ไหวตัวของประเทศไท
ในการนำเอาวัตถุดิบของประเทศมาพัฒนาประเทศ
 
 
ขอขอบคุณที่มาข้อมูลและรูปภาพ
https://www.facebook.com/tedxbangkok